Tegyen egy virtuális sétát templomunkban!
A plébániatemplom miserendje
Események

A pákai templom története

Páka első ismert okleveles említése 1121-ből származik. Ebben többek közt említik Szent György tiszteletére szentelt templomát is, amely feltételezéseink szerint a mai templom helyén állhatott. Valószínűleg annak hajójában kell keresnünk. Bár közel két és fél évszázadon keresztül nem találunk rá vonatkozó adatot, de lennie kellett, mert titulusát megőrizte az évszázadok során.

A 14. század második felére a település oly jelentősen fejlődött, hogy uradalmi központtá vált. (A birtokos főúr a falutól északra várat épített, és a falu mezővárosi rangot kapott.) Ez a fejlődés hozta magával az igényt, hogy rangjához méltó templomot emeljenek benne. A templom építése során megtartották a korábbi templom kelet-nyugati tájolását. A 17. század közepe táján a török, a környék templomaihoz hasonlóan, részben ezt is elpusztította. A 17-18. század fordulóján helyreállították.

2003-ban, a falszigetelési munkák során leverték a vakolat egy részét, ekkor derült ki, hogy a fent említett helyreállítás során az épület falait 2-2,3 m magasságig visszabontották, ezzel eltüntették az épület meghatározó stílusjegyeit. Kiderült az is, hogy a 14. századi templomnak délen és nyugaton is volt kapuja, hajójának szélessége a mai hajó szélességével, nyugati kapuja pedig a torony alatti kapuval azonos. A korábbi épület köveit, tégláit vegyesen beépítették a falba az újjáépítés során. 1738-ban és 1739-ben is földrengés rongálta meg az épületet, amelynek nyomai jól láthatóak voltak 2003-ban.

A pusztítást követően a plébánosnak sikerült támogatást kieszközölni a környék két földesurától, a hg. Eszterházy, és a gr. Erdődy családtól. Az ő anyagi hozzájárulásuknak köszönhetően megkezdődött egy közel harminc évig tartó építkezés.

Ennek első állomásaként 1741-ben megépült a ma is álló torony, majd 1763-1769 közt teljesen átalakult az épület. Előbb 270 cm-el megmagasították a hajó és az egész épület falait, majd a hajót boltozták.

1765-ben a zágrábi káptalanbőkezű hozzájárulásának köszönhetően mód nyílt a templom bővítésére. A hajót kb. 5–5,5 méterrel meghosszabbították és megkezdték a szentély - és alatta a kripta - építését 1767-68-ban pedig megépítették az új sekrestyét. (A régit Szent Sírrá alakították.) A Szent Sír (Honlap szerk. megj.: Most a lelkipásztorok itt várják a megtérő lelkeket, azaz a gyóntatás itt történik.) fölött pedig oratóriumot alakítottak ki a kegyúr számára. Ezzel kialakult a templom mai formája.

1773-ban az Eszterházy család megbízása alapján Johan Ignaz Cimbal kifestette a szentélyt, és a régi sekrestyét. A Cimbal által festett freskók közül ma a főoltárkép és az északi falon Szent István és Szent László királyok láthatók.

1912-ben, az addig fehérrel meszelt mennyezetet és a hajó oldalfalait Major Gyula Lewisch Róbert templomfestővel kifestette. Ma az ő munkái láthatóak a szentély és a hajó mennyezetén. 1955-ben Borsa Miklóssal újítatták fel a templom képeit. Ő kijavította, részben átfestette a Lewisch által festetteket, valamint átmeszelte a szentély északi és déli falán található Cimbal freskókat, továbbá a főoltárkép melett látható néhány szent alakját. A főoltárkép a templom tituláris szentjeit: Szent Pétert és Szent Pált ábrázolja. (A titulusváltásra 1720-ban került sor.)

1993-ban - a főoltárkép kivételével - a templom mennyezet-, és falképeit restaurálták. E munka során került elő a szentély északi falán lemeszelt Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló Cimbal freskó. A restaurálást Závory Zoltán festőművész, egyetemi tanár végezte.

A templom berendezése a 18. századból származik. Főoltárát a kegyúr és a hívek közösen állítatták az új szentély elkészülte után. Két mellékoltára - Mária és József - az 1740-es évek tájáról származhatnak. Keresztelőkútja (1. kép, 2. kép) 1771-ben került a templomba. (Honlap szerk. megj.: Sajnos ezt közben egy a templomba betévedt madár megrongálta, a tetején lévő szobrot letörte.) Ez időből származhat a szószék is, bár erre csak közvetett bizonyítékok vannak.

Molnár László: Szakrális emlékek a pákai körjegyzőség falvaiban (részlet)
Megjelent: Zalai Múzeum 18 (2009.) 203-204. o.

Ha többet meg akar tudni a plébániáról és a templomról, akkor jöjjön el, szívesen látjuk. A plébánián kapható egy bővebb ismertető, amelyet Molnár László Páka előző polgármestere írt. Az ő szívélyes engedélyével közöltük a fenti ismertetőt, és a képek nagy részét is, melyek az imént ajánlott könyvben találhatóak meg.

Az elejére

Tegyen egy virtuális sétát templomunkban! Az egyes freskókról, szobrokról, berendezései tárgyakról készült fényképet akkor láthatja, ha az alábbi alaprajzon kattint a különböző területekre! A következő videón láthat egy példát erről!


Főoltárkép Saul megtérése - szentély mennyezete Urunk színeváltozása - hajó mennyezete, 1. kép Csodálatos halfogás - hajó mennyezete, 2. kép Szűz Mária mellékoltár Szent József mellékoltár Lourdes-i barlang Az 1753-ban készült harang Orgona Szószék Bejárat Templom oldala Sekrestye Szent Sír és gyóntató helység

Az elejére

Szentmisék rendje a pákai plébániatemplomban
(Kérjük, hogy az aktuális időpontokról tájékozódjon a főoldalról elérhető hirdetésekből!)

  Nyári Átmeneti  Téli
Hétfő  19:00 18:00 17:00
Kedd  19:00 18:00 17:00
Szerda  19:00 18:00 17:00
Csütörtök  19:00 18:00 17:00
Péntek  19:00 18:00 17:00
Szombat  19:00 18:00 17:00
Vasárnap  08:30
10:00
08:30
10:00
08:30
10:00

Az elejére

Kapcsolódó hírek

 Az egyes fíliákhoz kapcsolódó események itt találhatók!
Ezen az oldalon csak a pákai,
az egyházmegyei és az országos programokon való résztvételünk található meg!
  1. Karácsonyi hangverseny és éjféli szentmise (2010. december 24-25.)

  2. A Család Évének megnyitása a Szombathelyi Egyházmegyében (2010. december 26.) Feltöltve!

  3. Borszentelés (2010. december 29.)

  4. Évvégi hálaadás (2010. december 31.) Feltöltve!

  5. Egyházközségi jótékonysági farsangi bál (2011. január 29.)
Minden hónap második és harmadik szombatján nincsen szentmise!
Minden hónap elsőpéntekét követő hétfőn nincsen szentmise!
Szeptember 3. hetétől a téli időszámításra való óraátállításig,
valamint a nyári időszámításra való óraátállítástól április végéig értendő.